ЕКИПЪТ НА "ИЗВЪНГАБАРИТНИ" ООД ВИ БЛАГОДАРИ ЧЕ ПОСЕТИХТЕ НАШИЯТ ПОРТАЛ.

Актуална обстановка по ГКПП - Traffic at the Bulgarian borders

 

mitnici 

 

Ежедневен трафик по ГКПП

 

 МВР - ГД "Гранична Полиция"

 Дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността" към МВР

 тел. 02 9823 754

Ежедневен трафик по ГКПП


Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 06 часа на 26.04.2018 г.

На българо-сръбската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
На българо-гръцката граница на ГКПП Кулата трафикът е интензивен за товарни автомобили на вход и нормален на всички останали гранични контролно-пропускателни пунктове.
На българо-турската граница на ГКПП Капитан Андреево и на ГКПП Лесово трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили.
На българо-румънската граница трафикът на ГКПП Дунав мост Русе е интензивен за товарни автомобили на изход и нормален на всички останали гранични контролно-пропускателни пунктове.

В ГД"Гранична полиция" е постъпила информация, че от 26 до 28.04.2018 г. включително ще се извърши ремонт на мостовото съоръжение на ГКПП Дунав мост Русе. Ремонтните работи ще продължават от 8.30 до 17 часа. В този интервал преминаването на автомобили през моста ще се извършва в една лента.

On 04/26/2018 at 6 a.m. the traffic at the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Serbia the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Macedonia the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Greece at BCP Kulata the traffic is intensive for trucks on entry.
On the border with Turkey at BCP Kapitan Andreevo and BCP Lesovo the traffic is intensive on exit for trucks.
On the border with Romania the traffic is intensive for trucks on exit at BCP Dunav most Ruse and normal at all other border crossing points.

From 8.30 a.m. to 5 p.m. on 26,27 and 28.04 at Dunav most Ruse the traffic of cars will be limited in one line due to road construction.