ЕКИПЪТ НА "ИЗВЪНГАБАРИТНИ" ООД ВИ БЛАГОДАРИ ЧЕ ПОСЕТИХТЕ НАШИЯТ ПОРТАЛ.

Банкови сметки на институциите

Агенция „Пътна инфраструктура"

Банкова сметка за превод на винетни и пътни такси

УниКредит Булбанк, кл.Батенберг

IBAN: BG 79 UNCR 9660 3119 8343 14
BIC: UNCRBGSF
БАЕ UNCR 9660
такси по издадени разрешителни

 

СМЕТКА на МВР

за внасяне на такси по тарифа №4 на МВР

за съгласуване разрешителни за движение на извънгабаритни или тежки ППС: 

ГДОП-МВР
IBN: ВG 81 ВNBG 9661 3100 1569 01
ВIС: ВNВGВGSD
При БНБ
Сума 50 /петдесет/ лева
Такса по чл. 30 т.2. от тарифа №4 на МВР

 

 

Банковата сметка на Извънгабаритни ООД :

УниКредит Булбанк

BIC:UNCRBGSF

IBAN: BG89UNCR70001520900171