ЕКИПЪТ НА "ИЗВЪНГАБАРИТНИ" ООД ВИ БЛАГОДАРИ ЧЕ ПОСЕТИХТЕ НАШИЯТ ПОРТАЛ.

Калкулатор за изчисляване на дължимите такси за тежки и/или извънгабаритни ППСЗаявка за изготвяне и/или съгласуване на разрешителни за извънгабаритни ППС

Запитване за превоз на извънгабаритни товариЗапитване за съпровод на извънгабаритни товари

Заявление за разрешително на тежки и/или извънгабаритни товариavtopark-kamioni

 

Още страни в Европа с облекчения при времето за шофиране и почивките на водачите

от .

Още няколко европейски държави оповестиха облекчаване в различна степен на режима, свързан с работното време и почивките на професионалните водачи.

По пътищата на Словения до 14 април при вътрешен и международен транспорт на товари продължителност на дневното шофиране се увеличава от 9 часа на 11 часа. Продължителността н седмичното шофиране от 56 часа става 65 часа, а на двуседмичното - от 90 часа - 96 часа. Кратките дневни почивки от 45 минути се правят след 5 часа и половина шофиране. Ежедневната почивка се намалява от 11 на 9 часа. Седмичната почивка се прави след шест 24-часови периода. Мерките са оповестени от местното министерство на инфраструктурата. 

До 11 април при всички превози на стоки в Дания се отменя изискването за седмична почивка на водачите, съобщава датска служба за движение по пътищата. Първоначално бе обявено, че облекчението е в сила до 22 март, но срокът е продължен.

До 19 април при вътрешен и международен транспорт на товари във Франция дневното време за шофиране от 9 часа става 10 часа, като е разрешено до два дни седмицата да бъде и 11 часа. Седмичната норма на шофиране от 56 часа става 60 часа, двуседмичната норма се променя от 90 часа на 102 часа. Информацията е от постоянното представителство на Франция в ЕС.

До 7 април в Нидерландия при национален транспорт, осъществяван в подсектори от решаващо значение за снабдяването на аптеки, супермаркети и други магазини за хранителни стоки, дневната граница на шофиране се увеличава от 9 часа на 11 часа. Максималното време за седмично шофиране се променя от 56 часа на 60 часа, а двуседмичното - от 90 часа на 96 часа. Седмичната почивка се прави вместо след шест, след седем 24-часови периода. Промените са обявени от постоянно представителство на Нидерландия в ЕС.

До 19 април в Унгария при вътрешен и международен превоз на товари и пътници дневната норма на шофиране от 9 часа се променя на 11 часа. Максималното седмично време на шофиране нараства от 56 часа на 65 часа, а двуседмичното – от 90 часа на 105 часа. Кратките дневни почивки от 45 минути се правят на 5 часа и половина, дневната почивка се намалява от 11 на 9 часа. Редовната седмична почивка също намалява - от 45 часа на 24 часа, без компенсация. Седмичната почивка вместо след шест се прави след седем 24-часови периода. Информацията е от постоянното представителство на Унгария в ЕС.

До 17 април при вътрешен и международен транспорт на стоки в Гърция дневната норма но шофиране се увеличава от 9 часа на 11 часа, а седмичната - от 56 часа на 60 часа. Кратките дневни паузи от 45 минути се правят на 5 часа и половина, а дневната почивка се намалява от 11 часа на 9 часа. Седмична почивка се прави след шест 24-часови периода. Информацията е на гръцкото Министерство на инфраструктурата и транспорта.

В Австрия до 14 април при вътрешен и международен транспорт на товари максималната дневна граница на от 9 часа става 11 часа, а максималното седмично време на шофиране от 56 часа нараства на 60 часа. Двуседмичната граница на шофиране от 90 часа става 100 часа. Кратките дневни паузи от 45 минути се правят на 5 часа и половина, а дневната почивка от 11 часа се намалява на 9 часа. Седмична почивка се прави след шест 24-часови периода. Информацията е от постоянното представителство на Австрия в ЕС.

До 16 април в Хърватия действат облекчения при вътрешни и международни превози на жизненоважни стоки. Цитират се дистрибуция на храни и стоки за свързаните с тях производства, превоз на горива, транспорт на суровини, храни за животните, лекарства и медицинско оборудване, разпределение на оборудване за болници и други обществени институции. Максималното дневно ограничение на време за шофиране се увеличава от 9 часа на 11 часа. Седмичната граница на шофиране се променя от 56 часа на 60 часа, а двуседмичната - от 90 часа на 96 часа. Кратките дневни паузи от 45 минути се правят след 5 часа и половина шофиране. Дневната почивка се намалява от 11 часа на 9 часа, а редовната почивка от 45 часа се променя на 24 часа без компенсация. Информацията е на постоянното представителство на Хърватия в ЕС.

До 13 април в Норвегия при вътрешен и международен транспорт на стоки и пътници дневната почивка се намалява от 11 часа на 9 часа. Разрешава се поне една намалена седмична почивка през целия период на действие на облекченията. Информацията е на служба на ЕАСТ (Европейска асоциация за свободна търговия).

До 17 април при вътрешен и международен транспорт на товари в Словакия дневната норма на шофиране се променя от 9 часа на 11 часа, а седмичната - от 56 часа на 60 часа. Максималното време за двуседмично шофиране от 90 часа става 96 часа. Дневните паузи от 45 минути се правят след 5 часа и половина шофиране. Дневната почивка се намалява от 11 часа на 9 часа. Данните са от Инспекция по труда на Словакия.

До 16 април в Малта, при международен превоз на товари максималната дневна граница за шофиране се променя от 9 часа на 11 часа, а дневната почивка се намалява от 11 часа на 9 часа. Информацията е на постоянното представителство на Малта в ЕС.

До 17 април облекчения се въвеждат и в Германия. Те засягат транспорта на стоки от първа необходимост, като храни, лекарства, медицински предпазни средства и горива. Времето на дневно шофиране се увеличава до 10 часа, но не повече от пет пъти седмично. Водачите могат да ползват две последователни намалени седмични почивки, при условие че имат поне четири седмични почивки през конкретните четири последователни седмици, от които поне два са редовни седмични почивки. Компенсацията за двете намалени седмични почивки трябва да се вземе преди следващия период на почивка. Информацията е от постоянното представителство на Германия в ЕС.

До 17 април в Люксембург при вътрешен и международен транспорт на товари максималната седмична граница за шофиране от 56 часа се увеличава на 60 часа, максималната двуседмична - от 90 часа – на 96 часа. Седмичната почивка се ползва след шест 24-часови периода. Данните са от Министерство на мобилността на Люксембург.

Още в края на миналата седмица други страни от ЕС обявиха своите мерки за облекчаване на международния транспорт.

За да се гарантира доставката на стоки в Полша при вътрешния и международен транспорт на товари и пътници дневното време на шофиране е увеличено от 9 на 11. Седмичното време за шофиране е увеличено то 56 на 60 часа, а двуседмичното - от 90 на 96 ч. Задължителната дневна почивка от 45 минути се прави на всеки 5 часа и половина. Промените оповестени от полското министерство на инфраструктурата са в сила до 16 април.

В Ирландия при вътрешен и международен транспорт на стоки двуседмичното време на шофиране е вдигната от 90 на 112 часа. Изискват се поне два кратки седмични периода на почивка при две последователни седмици на работа. Не се следи за компенсация или редовна седмична почивка. Не се прави изключение за започване на седмична почивка след шест 24-часови периода. Информацията е от транспортното министерство на Ирландия. Промените са в сила до 16 април.

Във Великобритания изключенията важат при доставки на храни, стоки – свързани с личната хигиена и почистването и лекарства без рецепта. Облекченията се прилагат в Англия, Шотландия и Уелс при транспорт от разпределителни центрове към магазини, при доставки от производител или доставчик до логистични центрове и складове, транспорт между разпределителните центрове и транспортни хъбове, доставки от разпределителни центрове до магазините. Изключенията не се прилагат за водачи, които извършват доставки директно до потребителите. Дневното време за шофиране се променя от 9 на 11 ч. Започване на седмичната почивка става след седем, а не след шест 24-часови периода. Въпреки това в рамките на две седмици все още се изискват две редовни седмични почивки или редовен и намален седмичен период на почивка. Максималната продължителност на седмичното шофиране от 56 часа се увеличава на 60 часа. Максимумът за двуседмично шофиране от 90 часа става 96 часа. Кратки ежедневни почивки от 45 минути се правят на 5 часа и половина, а дневната почивка се намалява от 11 на 9 часа. Мерките, оповестени от транспортното министерство на Обединеното кралство са в сила до 16 април.

В Белгия подобни мерки засега са в сила до 31 март и засягат транспорта на стоки на лекарства и стоки от първа необходимост. От 56 на 60 часа се увеличава седмичното време на шофиране. Максималното двуседмично време на шофиране става 96 вместо 90 часа. Отлага се седмичната почивка след шест 24 часови периода. Промените са оповестени от белгийското министерство на транспорта.

От 19 март до 13 април облекчения при национален и международен транспорт на товари са в сила и в България. Дневното време за шофиране от 9 часа се променя на 11 часа. 45-минутните ежедневни почивки се правят на 5 часа и половина. Редовната седмична почивка се намалява от 45 часа на 24 часа, без компенсация. Информацията е от постоянното представителство на Република България в ЕС.

При национален и международен транспорт на стоки в Румъния максималното дневно шофиране става 11 вместо 9 часа. Ежедневните кратки почивки от 45 минути се правят на 5 часа и половина. Дневната почивка се намалява от 11 на 9 часа. Отлага се седмичната почивка след шест 24-часови периода. Облекченията са в сила до 16 април и са оповестени от постоянното представителство на Румъния в ЕС.

До 28 март при всички товарни превози в Испания отпада дневното ограничение за шофиране и има промени при изискванията за седмичните периоди на почивка. Информацията е от испанското транспортно министерство.

До 14 април при всички национални превози на товари и пътници в Швеция ще се изисква дневна почивка от поне 9 последователни часа в рамките на всеки 24 часа. Продължителен период на почивка от най-малко 24 часа се счита за седмичен период на почивка без никаква компенсация. Дневните, седмичните и двуседмичните ограничения на времето за шофиране могат да бъдат удължени като се изисква съответните почивки според Регламент 561/2006 да се спазват. Информацията е от шведската транспортна агенция.

Искане за разяснение на облекченията за работните времена и почивките на водачите при международен транспорт на товари е изпратено до Естония, като периодът на действието им и обхватът им предстои да бъдат потвърдени от постоянното представителство на страната в ЕС. До 14 април облекчения ще има и в Чехия, като те ще обхванат товарните превози, но времето и обхватът им предстои да бъдат потвърдени от чешкото министерство на транспорта.

Информация - кamioni.bg