ЕКИПЪТ НА "ИЗВЪНГАБАРИТНИ" ООД ВИ БЛАГОДАРИ ЧЕ ПОСЕТИХТЕ НАШИЯТ ПОРТАЛ.

Калкулатор
За пресмятане на дължимите такси за тежки и/или извънгабаритни товари на
Бетон-помпи
Брой оси:

Не се дължи такса за осово претоварване.


Изисквания при превишаване на максимално допустимите габарити и маса на ППС за движение по пътищата, отворени за обществено ползване.

ППС-та с габарити не надвишаващи съответно обща маса 45 тона или натоварване на ос, което не превишава с повече от 30% от допустимите максимални натоварвания на ос по раздел II от наредба №11 , както и тези с габарити: широчина – до 3.30 м., височина – до 4.30 м., и дължина – до 22 м. им се разрешава да се движат след заплащане само на дължимата такса за извънгабаритно и/или тежко ППС по образец № 3.

ППС-та надвишаващи обща маса 45 тона или натоварване на ос с повече от 30% от допустимите максимални натоварвания на ос по раздел II от наредба №11, както и тези с габарити: широчина – над 3.30м, височина – над 4.30 м., и дължина – над 22 м. могат да се движат след издаване на разрешително за извънгабаритно и/или тежко ППС по образец №3.

Параметри Движение с такса Движение с разрешително Необходим съпровод График за движение Необходима комисия
Широчина От 2.55 м. до 3.30 м. над 3.30 м. над 3.50 м. над 4.50 м. над 5.50 м.
Височина От 4.00 м. до 4.30 м. над 4.30 м./4.50 м. *(съглас.) над 4.70 м.   над 5 м.
Дължина до 22 м. над 22 м. над 24 м. над 50 м. над 40 м.
Маса до 45 т. над 45 т. над 60 т./74 т. *(2бр.) над 100 т. над 100 т.
Осово натоварване до 30% от допустимите максимални натоварвания над 30% от допустимите максимални натоварвания на ос според наредба №11      
  • Всяко издадено разрешително се съгласува със съответната служба за контрол при МВР.
  • Когато извънгабаритното ППС е с височина над 4,50 m, разрешителното за движение задължително се съгласува с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националната електрическа компания, Национална компания „Железопътна инфраструктура” и др., чиито интереси могат да бъдат засегнати.
  • Администрацията, която издава разрешителното за движение, може да изисква два и повече съпровождащи автомобили, когато масата на извънгабаритното ППС с товар е по-голяма от 74 t.
  • Когато ППС е с габарити – широчина над 4.50, дължина над 50 м. и маса над 100 т. се прави график за движение в 2 екземплярa.
  • Когато ППС е с габарити – широчина над 5.50, дължина над 40 м. и маса над 100 т. и височина над 5 м. е необходимо становище от комисия.