ЕКИПЪТ НА "ИЗВЪНГАБАРИТНИ" ООД ВИ БЛАГОДАРИ ЧЕ ПОСЕТИХТЕ НАШИЯТ ПОРТАЛ.

Правна защита

 

Правни консултации в областта на транспорта и обжалване на АУАН съставени от

АПИ,ИААА,МВР,Агенция Митници и др.

 

При проверката, която предшества издаването на АУАН изисквайте от проверяващите органи легитимация, под формата на служебни карти. Изисквайте и заповед, от висшестоящия ръководител на съответното ведомство, с което се разпорежда извършването на проверка. То е задължително за някои административни органи, но за други като КАТ например не е. Запознайте се със законите и подзаконовите нормативни актове регулиращи вашата сфера на дейност

В случай, че проверяващите органи констатират някакво нарушение и съставят АУАН, срещу него е задължително да се възрази. Много от хората, срещу които е съставен акт за установяване на нарушение не са наясно, че в него могат да изтъкнат възраженията си срещу написаното, а и малцина го прочитат. Повечето машинално подписват в желанието си по-бързо да се отърват от проверяващите органи и дори не виждат редовете оставени за възражение. Това обаче не е фатално, в три дневен срок след връчването на акта може да се представят и  писмени възражения.

Тук е един от основните моменти, в който може да започне защитата срещу издаденият АУАН. С възраженията могат да бъдат представяни доказателства оборващи констатациите на проверяващите органи. Тези навременни и грамотно приложени действия могат да доведат до това, че административно-наказващият орган да приеме, че не е налице административно нарушение и да прекрати преписката.

За да се случи това обаче е нужно нарушителят незабавно да потърси услугите на адвокат. Тридневният срок е твърде кратък и за това трябва да се реагира незабавно. Подобна бърза реакция ще даде на адвоката възможност да се запознае със съответната правна материя, да проучи детайлно казуса, да се съберат относимите за случай доказателства и да изгради ефективна защитна стратегия. Не можете да разчитате на положителен резултат, ако сте потърсили адвокатска помощ в последния ден. Това ще затрудни в значителна степен вашия защитник предвид малкото време за подготовка.

Нашият екип от юристи ще Ви окаже правна помощ и съдействие през целия процес, а именно от момента на съставянето на акт за установяване на административно нарушение (АУАН), изготвянето на възражение, до момента на обжалването на наказателното постановление в съда.

За всеки наш клиент ще бъде изготвена индивидуална жалба според конретните обстоятелства и факти при съставянето на АУАН

 

Предоставяме Ви и няколко типови бланки за възражения по актове и жалби към Съд за наказателни постановления:

 

-Възражение по Акт - стандартно

-Възражение по Акт - видеоконтрол

-Жалба за превишена скорост

-Жалба за ПТП

-Жалба за видеоконтрол

-Жалба за винетка

-Жалба за гражданска отговорност