ЕКИПЪТ НА "ИЗВЪНГАБАРИТНИ" ООД ВИ БЛАГОДАРИ ЧЕ ПОСЕТИХТЕ НАШИЯТ ПОРТАЛ.

Съпровод на извънгабаритни товари

 

 

Извънгабаритни ЕООД извършва съпровод с един и повече автомобили.
При интерес може да направите запитване от следната ФОРМА

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪПРОВОД

 

Извънгабаритните ППС с обща маса, по-голяма от60 t,                                                                                                                         или на които поне един от габаритните размери е по-голям от съответно:

-широчина- 3,50 m
-височина- 4,70 m
-дължина- 24,00 m
могат да се движат само ако имат разрешително по чл.8, ал.2 и ако се
съпровождат съгласно изискванията на раздел VI от наредба №11 на МРРБ


Администрацията, управляваща пътя, и съответната служба за контрол при МВР
могат да изискват съпровождане на извънгабаритни ППС и с габарити, по-малки от габаритите по ал. 1, когато преценят, че те представляват опасност за пътя и пътните съоръжения или могат да застрашат безопасността на останалите участници в движението.


Администрацията, която издава разрешителното за движение, може да изисква два и повече съпровождащи автомобили, когато:


1.превозът се извършва по двулентови пътища:
а) в трудни пътни условия;
б) с широчина на платното за движение, по-малка от 6,00 m;
в) с висока интензивност на движение - над 4000 авт./ден;


2. масата на извънгабаритното ППС с товар е по-голяма от 74 t;


3. превозът се извършва от две и повече извънгабаритни ППС.