ЕКИПЪТ НА "ИЗВЪНГАБАРИТНИ" ООД ВИ БЛАГОДАРИ ЧЕ ПОСЕТИХТЕ НАШИЯТ ПОРТАЛ.

Калкулатор за изчисляване на дължимите такси за тежки и/или извънгабаритни ППСЗаявка за изготвяне и/или съгласуване на разрешителни за извънгабаритни ППС

Запитване за превоз на извънгабаритни товариЗапитване за съпровод на извънгабаритни товари

Заявление за разрешително на тежки и/или извънгабаритни товариavtopark-kamioni

 

Тол системата е готова за техническа експлоатация от 16 август

от .

Системата за електронно събиране на пътни такси на база изминато разстояние – тол, за пътните превозни средства с тегло над 3,5 тона е в готовност да бъде въведена в техническа експлоатация от 16 август.

Във връзка с влизането в сила на антидъмпинговият закон в Австрия

от .

              Във връзка с влизането в сила на антидъмпинговият закон
Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz LSD-BG в Австрия, в сила от 1.01.2017 г.

Ви информираме следното:

Всеки командирован шофьор трябва да разполага със следните документи, преведени на немски език:

- формуляр за регистрация (генериран от сайта) ;
- трудов договор (може и в превод на английски език);
- фишове/ведомости за начислено възнаграждение;
- платежни нареждания за платено възнаграждение;
- документ А1 за социално осигуряване.

Документите могат да се представят на контролните органи и в ....

Изготвяне на разрешителни за извънгабаритни ППС

от .

razreshitelni

izvangabaritni.bg

Изготвяне на разрешителни за извънгабаритни ППС съгласно Наредба № 11 на МРРБ,съгласуване във всички институции,съпровод,превоз на извънгабаритни товари,прегледи на МПС-над 3.5т.,психотестове,профсионална комптентност и др.

  • Изготвяне на разрешителни за тежки и/или извънгабаритни ППС,съгласно Наредба № 11 на МРРБ
  • Съгласуване на разрешителни с всички институции
  • Превоз на извънгабаритни товари
  • Съпровод на извънгабаритни ППС
  • Консултации свързани с извънгабаритните превози
  • Застраховка на ППС и товари
  • Счетоводно обслужване
  • Юридическа защита
  • Годишни технически прегледи
  • Психотестове

Preparation of permits for oversized transport under Ordinance № 11 of the Ministry, coordinating all institutions, accompaniment outsize.

- Preparation of permits for heavy and / or oversized transport, pursuant to Ordinance № 11 of Works.
- Permits with all institutions.
- Accompaniment of oversized trucks.
- Consultations related to oversized transport.