ЕКИПЪТ НА "ИЗВЪНГАБАРИТНИ" ООД ВИ БЛАГОДАРИ ЧЕ ПОСЕТИХТЕ НАШИЯТ ПОРТАЛ.

График за движение

Когато извънгабаритните ППС имат обща маса, по-голяма от 100 t, или габарити,по-големи от: широчина - 4,50 m, или дължина - 30,00 m, собствениците на ППС или лицата,които извършват превоза, разработват график за движение, който се съгласува със съответната служба за контрол при МВР.